cof header Consiliere Orientare Formare
Orientarea carierei

apare ca un ansamblu de activităţi şi programe prin care indivizii sunt sprijiniţi în asimilarea şi integrarea cunoştinţelor, a experienţei, în corelaţie cu:
autoînţelegerea – care include cunoaşterea propriei personalităţi şi raportarea acesteia la personalităţile altora;
înţelegerea mecanismelor de funcţionare a societăţii şi deci a factorilor care contribuie la schimbarea continuă a acesteia, incluzând atitudinea faţă de muncă;
conştientizarea rolului pe care îl poate juca timpul liber în viaţa personală;
înţelegerea necesităţii unei mulţimi de factori cu rol activ în planificarea carierei;
înţelegerea necesităţii informaţiilor şi abilităţilor în obţinerea succesului şi satisfacţiei în muncă, dar şi activităţile desfăşurate în timpul liber;
învățarea procesului de luare a deciziilor pentru dezvoltarea carierei

 
     

 Ghid metodologic

   
 
cof header Consiliere Orientare Formare