cof header Consiliere Orientare Formare
   

Tinerii


(beneficiarii, consumatorii)


Lumea devine din ce în ce mai complexă şi mai contradictorie. Educaţia este astfel obligată să răspundă din ce în ce mai adecvat acestor transformări, să le anticipeze şi să pregătească subiecţii educaţionali pentru asimilarea lor în mod activ şi creator.

Consilierea înseamnă mai mult decât un simplu interviu faţă în faţă. Activităţile specifice consilierii, de regulă, se prezintă ca fiind o : informare, sfătuire, evaluare, predare, relaţionare, feedback, supervizare, inovare, mentorat, oferire de informaţii despre muncă şi oportunităţile de formare continuă. Semnificaţia cea mai larga a consilierii poate fi regăsita la începuturile organizării societăţii umane fiind apropiată de cea de sfătuire cu privire la treburile comunităţii. Selecţia şi cumularea cunoştinţelor şi a experienţei din toate domeniile de activitate accesibile la un anumit moment istoric au condus la elaborarea primelor lucrări de analiză filozofică. Acestea cuprindeau cunoştinţe ştiinţifice, informaţii tehnologice, credinţe religioase, mesaje artistice, reguli morale, sfaturi de viaţă. Stabilind categoria din care face parte consilierea educaţională vom analiza câteva definiţii ale consilierii, cu scopul desprinderii elementelor esenţiale ale acesteia dar şi al diferenţierii de alte forme ale intervenţiei psiho-sociale. Informarea, consilierea şi orientarea profesională – concept general Urmând ideile, şi conceptele celor mai mulţi specialişti în domeniul consilierii şi orientării şcolare şi profesionale, analiza de faţă se vrea a se constitui într-un reper psihopedagogic cu privire la activitatea de consiliere şi orientare şcolara bazată pe atitudini realiste şi pozitive cu accent pe eliminarea modelelor de gâdire negative. Orientarea profesională are nevoie de un suport sociopsihopedagogic în îndrumarea factorilor educativi şi în acceptarea tinerilor, în concordanţă cu cunoaşterea posibilităţilor şi intereselor lor reale, cu locul, rolul şi cerinţele obiective ale profesiilor, precum şi cu condiţiile şi ofertele societăţii privind exercitarea profesiei după absolvirea unui anumit grad şi profil al învăţământului. Orientarea şcolară şi profesională, în condiţiile contemporane are în vedere asigurarea de şanse egale în dezvoltarea personalităţii şi în formarea profesională a tinerilor. Ţinându-se seama de diferenţierile obiective ale potenţialului genetic psihic şi intelectual al indivizilor, precum şi de deosebirea între eforturile depuse şi între rezultatele obţinute în evoluţia tinerilor, orientarea şcolara şi profesională nu poate şi nici nu trebuie să ducă la egalizarea performanţelor în dezvoltarea tinerilor, în acest context, apare în mod obiectiv şi necesar nevoia de clasificare şi ierarhizare a tinerilor în funcţie de valoarea, nivelul, performanţele şi eficienţa pregătirii lor, în funcţie de nevoile social-economice (actuale şi de perspectivă) privind forţa de muncă şi specialiştii din domeniu, în mod diferenţiat de la un domeniu de activitate la altul. Apare astfel ca necesară selecţia scolară şi profesională prin intermediul examenului-concurs, interviu, lucrări tematice, toate bazate pe competiţie, în care castigă cel mai bun, corespunzător cu numărul de locuri stabilite pentru un anumit grad, formă şi profil al evaluării. Orientarea şi consilierea profesională este o activitate bazată pe un sistem de principii, metode şi procedee de îndrumare a persoanei către o profesie sau un grup de profesii, în conformitate cu aptitudinile, înclinaţiile şi interesele sale şi, pe de altă parte, în funcţie de perspectivele pieţei forţei de muncă şi dinamica sferei ocupaţionale. Reorientarea profesională semnifică schimbarea opţiunii iniţiale pentru o anumită profesie, din motive subiective: • progresul înregistrat pe linia pregătirii generale sau de specialitate, • schimbarea perspectivei, a aspiraţiilor şi intereselor persoanei, • conturarea unor noi pasiuni, • corectarea unor decizii greşite luate la o vârstă fragedă sau sub presiunea unor factori exteriori sau motive obiective: • evoluţia profesiilor, • fluctuaţia locurilor de muncă, • dinamica forţei de muncă, • degradarea potenţialului aptitudinal din cauza unor boli, accidente uzură prematură, vicii, • contradicţii medicale Această acţiune este necesară pentru a restabili echilibrul dintre om şi activitatea sa profesională, implicând ideea schimbării profesiei. Reorientarea profesională are loc în momentul în care, din diferite motive (insatisfacţie profesională, imposibilitatea găsirii unui loc de muncă, dorinţa de câştig material), o persoană decide să-şi abandoneze profesia şi să se pregătească pentru alta, să se recalifice profesional. Orientarea şi consilierea carierei includ activităţi precum: • asistenţa de specialitate oferită persoanei care caută un loc de muncă în evaluarea competenţelor sale (cunoştinţe, deprinderi de muncă, aptitudini, capacități de învăţare); • definirea opţiunilor sale în raport cu competenţa de care dispune, cerinţele şi şansele pe care le oferă diversele locuri de muncă disponibile; • şansele de avansare în carieră. Orientarea carierei apare ca un ansamblu de activităţi şi programe prin care indivizii sunt sprijiniţi în asimilarea şi integrarea cunoştinţelor, a experienţei, în corelaţie cu: • autoînţelegerea – care include cunoaşterea propriei personalităţi şi raportarea acesteia la personalităţile altora; • înţelegerea mecanismelor de funcţionare a societăţii şi deci a factorilor care contribuie la schimbarea continuă a acesteia, incluzând atitudinea faţă de muncă; • conştientizarea rolului pe care îl poate juca timpul liber în viaţa personală; • înţelegerea necesităţii unei mulţimi de factori cu rol activ în planificarea carierei; • înţelegerea necesităţii informaţiilor şi abilităţilor în obţinerea succesului şi satisfacţiei în muncă, dar şi activităţile desfăşurate în timpul liber; • învățarea procesului de luare a deciziilor pentru dezvoltarea carierei În termeni de ,,piaţă a consilierii carierei‟‟ pentru toţi tinerii se identifică o ofertă reprezentată de: • ghiduri, informaţii situate în web site-uri, pe Internet, broşuri, pliante, cărţi, postere, ziare specializate, anunţuri din alte ziare etc. care oferă informaţii cu privire la locurile de muncă, sfaturi pentru demararea unor iniţiative personale din domeniul serviciilor sau altor domenii economice, oferte de educaţie şi formare profesională continuă; prin utilizarea acestor resurse se pot obţine informaţii şi nu propriu-zis consiliere; • instituţiile (publice şi/sau private) care oferă servicii de informare, consiliere şi orientare pentru toate categoriile de clienţi şi nevoi specifice ale acestora; • instituţiile (publice şi/sau private) care au oferte de educaţie şi formare continuă şi servicii de informare, consiliere şi orientare • instituţiile care oferă informare, consiliere şi orientare, plasarea forţei de muncă şi care au mai puţin în vedere pe cei care vor să-şi schimbe locul de muncă, să se recalifice şi, pe de altă parte, o cerere reprezentată de: • persoane tinere care intră pentru prima dată pe piaţa muncii şi au nevoie de servicii de informare, consiliere şi orientare; • tineri şomeri care vor să se angajeze; • persoane angajate care vor să-şi schimbe profesia sau locul de muncă, cele care, pentru a evita şomajul sau pentru promovare sunt dispuse să se angreneze în stagii de formare continuă, care au nevoie de consiliere pentru (re)orientare profesională în meserii apropiate; • alte categorii de tineri aflaţi în diferite situaţii defavorizate: cu handicap, femei, minorităţi etnici, refugiaţi, cu calificare redusă, mame singure etc. În această ,,piaţă a consilierii carierei‟‟ trebuie ţinut permanent cont şi de alte elemente esenţiale în finalizarea cu succes a jocului cerere – ofertă: angajatorii şi serviciile de informare, consiliere şi orientare oferite de consilierii carierei din instituţiile de profil.
cof header Consiliere Orientare Formare