cof header Consiliere Orientare Formare
  Cercetarea pe care o intreprindem in cadrul proiectului are ca scop:

  1. identificarea principalelor dimenisiuni ale nevoilor specifice ale tinerilor aflatin in risc de excluziune sociala, principalele manifestari si efecte ale acestui fenomen, impactul lor asupra strategiilor dezvoltate in cadrul proiectului
  2. studierea aspectelor legate de eficienta programelor motrice in combaterea excluziunii sociale prin abordarea aspectelor cu carater integrativ ale activitatilor sportive
     
1. Analiza nevoilor grupului tinta

Obiectivul acestei analize este, pe de o parte, fundamentarea corecta a metodologiilor create in cadrul proiectului si, pe de alta parte, sa se constituie intr-un instrument de abordare eficienta pe termen lung. Analiza are trei funcții majore în cadrul proiectului:
- fundamentarea corectă a strategiilor create
- identificarea și analiza altor acțiuni punctuale ce vizează integrarea grupului țintă
- asigurarea unei sustenabilități și durabilități reale a proiectului prin integrarea unor strategii bazate pe realități analizate și crearea de modele ce pot fi aplicate în contexte similare și în alte proiecte
Structura metodologica a analizei este:
- analiza documentara
- cercetare cantitativa la nivelul tinerilor din grupul tinta principal
- cercetare calitativa la nivelul tinerilor din grupul tinta principal si la nivelul specialistilor din grupul tinta secundar

  2. Studiu privind eficiența programelor motrice în vederea combaterii excluziunii sociale

Obiectivul acestui studiu este evidentierea oportunitatea proiectarii unei strategii si metodologii care sa vizeze in mod special integrarea sociala a tinerilor vulenrabili prin activitati cu caracter sportiv. Studiul va viza si evidentia principalele modalitati de implicare, grade de dificultate in integrare, discipline si metodologii optime de urmat, competente ce vor trebui ulterior invatate.

Functii principale:
- identificarea principalelor direcții care pot fi abordate în combaterea excluziunii sociale
- identificarea și evidențierea rolului programelor motrice în direcțiile de combatere a excluziunii sociale
Structura metodologica a studiului este:
- analiza documentara
- cercetare calitativa la nivelul tinerilor din grupul tinta principal si la nivelul specialistilor din grupul tinta secundar
 
  • Chestionar grupul tinta principal,
  • Interviu grupul tinta principale,
  • Interviu grupul tinta secundar,
  • Interviu semistructurat pentru părinţii/aparţinătorii copiilor cu sindrom down sau cu alte tipuri de dizabilităţi
Login
     
cof header Consiliere Orientare Formare